Các loại học bổng du học Hàn Quốc từ các tổ chức, doanh nghiệp

Bên cạnh học bổng chính phủ Hàn Quốc và học bổng hỗ trợ từ các trường đại học thì học bổng từ các tổ chức, doanh nghiệp cũng là loại học bổng được săn đón. Vậy có những loại học bổng du học Hàn Quốc nào từ các tổ chức, doanh nghiệp?

Học bổng ISEF:

ISEF là học bổng hỗ trợ giáo dục phổ thông Hàn Quốc và giao lưu học thuật quốc tế dành cho Giáo sư ở các trường đại học châu Á và nghiên cứu viên ở các viện nghiên cứu tại các nước liên quan như: các nước Đông Nam Á,Trung Quốc, Mông Cổ , Trung Á, Iran, Irac).

+ Lĩnh vực được xét học bổng:  Khoa học xã hội và nhân văn, khoa học cuộc sống, thông tin và truyền thông.

+ Thời gian nghiên cứu: 6 tháng đến 1 năm tùy từng chuyên ngành

+ Giá trị học bổng: trợ cấp tiền vé máy bay 2 chiều + phí sinh hoạt 3.000 usd/tháng + phí bảo hiểm y tế + phí luận văn + tiền khuyến khích kết quả nghiên cứu

+ Thời gian đăng kí: Từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 2 năm sau

+ Chỉ tiêu: mỗi năm hàng trăm người

+ Cơ quan chủ quản: Quỹ giáo dục phổ thông Hàn Quốc (SĐT. 82-2-557-5681)  trang web: www.kfas.or.kr, Email: isef@kfas.or.kr

Học bổng AMA:

AMA là chương trình học bổng dành cho các tài năng nghệ thuật tại các nước Châu Á (bao gồm cả Việt Nam) ở bậc đại học và sau đại học.

+ Giá trị học bổng:  trợ cấp tiền vé máy bay + học phí khóa tiếng Hàn + phí bảo hiểm + học phí + trợ cấp sinh hoạt 800.000 won/tháng

+ Thời gian đăng kí: tháng 3 hàng năm

+ Cơ quan chủ quản: Trường Nghệ thuật Tổng hợp Hàn Quốc (SĐT. 82-2-746-9073), trang web: eng.karts.ac.kr, email: AMA Manager(global@karts.ac.kr).

Quỹ POSCO Cheongam :

Đây là chương trình học bổng dành cho sinh viên các nước Châu Á đã hoàn thành xong chương trình học bậc đại học và có nguyện vọng đăng kí học lên bậc sau đại học tại một trường có hợp tác với quỹ và được trường định theo học để cử.

+ Các ngành học/lĩnh vực được áp dụng học bổng:  Các ngành khoa học công nghệ, ngành Hàn quốc học, hành chính công, quốc tế học

+ Giá trị học bổng: 100% học phí trong 2 năm học + hỗ trợ tiền sinh hoạt phí hàng tháng

+ Chỉ tiêu: 30 người mỗi năm

+ Thời hạn xét tuyển: tùy theo từng trường

Qũy giao lưu quốc tế Hàn Quốc:

Đây là chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế bậc cao học và nghiên cứu sinh các chuyên ngành ở Hàn Quốc thuộc 30 quốc gia trên thế giới.

+ Thời gian áp dụng học bổng: 1 năm

+ Giá trị học bổng: Hỗ trợ học phí trong quá trình học tập tùy thuộc theo từng trường hợp, quốc gia, khu vực cụ thể

+ Chỉ tiêu: Mỗi năm 150 sinh viên

+ Chi tiết học bổng liên hệ: Liên hệ: Tel.+82-2-2046-8562 / Email: yrjeong@kf.or.kr

Quỹ học bổng du học Hàn Quốc Daewoong:

Mỗi năm có khoảng trên dưới 100 sinh viên quốc tế được cấp học bổng Daewoong. Thời gian xét học bổng là vào tháng 3 và tháng 10 hàng năm. Điều kiện xét hịc bổng như sau:

+ Sinh viên quốc tế có tiếng Hàn topik 4 trở lên

+ Có sự hiểu biết sâu rộng về văn hóa Hàn Quốc

+ Có thành tích học tập xuất sắc

+ Có tinh thần và thái độ tốt, thường xuyên tham gia các hoạt động trong trường học, xã hội

——————————————-

𝑀𝑜̣𝑖 𝑐𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̉𝑖 𝑡ℎ𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̆́𝑐, 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑥𝑖𝑛 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝐻𝐴𝑃𝑃𝑌𝐸𝐷𝑈 đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 đ𝑎́𝑝 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑥𝑎́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑢̣ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡

——————————————-

𝑫𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝑯𝒂̀𝒏 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑯𝑨𝑷𝑷𝒀𝑬𝑫𝑼

𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 1900 59 99 85/ 0902 26 29 20

𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝒅𝒖𝒉𝒐𝒄@𝒉𝒂𝒑𝒑𝒚𝒗𝒊𝒔𝒂.𝒗𝒏

𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: 𝒉𝒕𝒕𝒑𝒔://𝒉𝒂𝒑𝒑𝒚𝒗𝒊𝒔𝒂.𝒆𝒅𝒖.𝒗𝒏/

𝑭𝒂𝒏𝒑𝒂𝒈𝒆: 𝒉𝒕𝒕𝒑𝒔://𝒘𝒘𝒘.𝒇𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌.𝒄𝒐𝒎/𝒅𝒖𝒉𝒐𝒄𝒉𝒂𝒑𝒑𝒚𝒆𝒅𝒖

𝑻𝒓𝒖̣ 𝒔𝒐̛̉ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊: 𝑻𝒂̂̀𝒏𝒈 6, 𝑻𝒐̀𝒂 𝒏𝒉𝒂̀ 𝑩𝒂 Đ𝒊̀𝒏𝒉, 𝒔𝒐̂́ 13 𝑲𝒊𝒎 𝑴𝒂̃ 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈, 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑪𝒐̂́𝒏𝒈 𝑽𝒊̣, 𝒒𝒖𝒂̣̂𝒏 𝑩𝒂 Đ𝒊̀𝒏𝒉.

𝑽𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈: 𝒔𝒐̂́ 346 𝑻𝒓𝒖̛𝒏𝒈 𝑵𝒖̛̃ 𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈, 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏, 𝒒𝒖𝒂̣̂𝒏 𝑯𝒂̉𝒊 𝑪𝒉𝒂̂𝒖.

𝑽𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝑯𝒐̂̀ 𝑪𝒉𝒊́ 𝑴𝒊𝒏𝒉: 𝑻𝒂̂̀𝒏𝒈 12, 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 1206, 𝑪𝒊𝒕𝒊𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕 𝑻𝒐𝒘𝒆𝒓, 𝒔𝒐̂́ 45 𝑽𝒐̃ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑺𝒂́𝒖, 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 Đ𝒂 𝑲𝒂𝒐, 𝒒𝒖𝒂̣̂𝒏 1.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon