HỢP TÁC

/HỢP TÁC
HỢP TÁC 2018-07-19T02:00:12+00:00

Đối tác số một của các trường đại học Hàn Quốc

Happyedu hiện là đối tác của hơn 20 trường Đại học tại Hàn Quốc. Kể từ năm 2014 đến nay, Happyedu đã liên tục ký kết các chương trình hợp tác với các trường Đại học và hiện là đối tác số một của các trường tại Việt Nam. Cụ thể:

 • Ngày 19/6/2014: Happyedu ký thỏa thuận hợp tác với ngôi trường đầu tiên – Đại học Sahmyook
 • Liên tiếp 3 ngày 25-26-27/8/2014: Happyedu ký thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Sunmoon, Đại học Chosun, Đại học Deagu
 • Ngày 12/11/2014: Happyedu ký thỏa thuận với trường Đại học Hàng không. Cũng trong kỳ tuyển sinh tháng 12/2014, 22 bạn học sinh đã xuất cảnh và nhập học tại ngôi trường này.

Năm 2015 đánh dấu một loạt thay đổi khi Happyedu ký kết với rất nhiều trường đại học danh tiếng

 • 25/1/2015: Happyedu ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Dongkuk.
 • Hai ngày sau, 27/1/2015: Happyedu ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Chungnam
 • 13/3/2015: Happyedu ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Dong A và Đại học Konkuk
 • 20/6/2015: Happyedu ký kết thỏa thuận hợp tác với một loạt các trường: Đại học Beakseok, Đại học Hankuk, Đại học Inha và Đại học Chung Ang

Cũng trong kỳ tuyển sinh tháng 9/2015, đã có 105 học sinh bay, trong đó: 12 bạn học trường Đại học Beakseok, 8 bạn trường Đại học Hankuk, 22 bạn trường đại học Chung Ang, 18 bạn trường Đại học Inha, 33 bạn trường Đại học Chosun, số còn lại các bạn học tại các trường Đại học Deagu, Đại học Sahmyook và Đại học Hàng không.

 • 15/8/2015: Happyedu ký thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Cheju Halla
 • 20/10/2015: Happyedu ký thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Kangnam
 • 11/3/2016: Happyedu ký thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Hàng Hải và Đại Dương
 • 23/9/2016: Happyedu ký thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Dongyang Mirae

Kỳ tuyển sinh tháng 12/2016 cũng là kỳ tuyển sinh đầu tiên Happyedu hợp tác với Đại học Dongyang Mirae, đánh dấu số lượng học sinh kỷ lục nhập học vào ngôi trường này với 48 bạn.

 • 25/10/2016: Happyedu ký thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Kumoh
 • 11/2/2017: Happyedu ký thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Sejong
 • 11/3/2017: Happyedu ký thỏa thuận hợp tác với trường Gangneung Wonji
 • 27/5/2017: Happyedu ký thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Kyung Hee, Đại học Quốc gia Busan
 • 28/6/2017: Happyedu ký thỏa thuận hợp tác với trường Yeungnam
 • 22/12/2017: Happyedu ký thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Sungkyungkwan
 • Năm 2018 Happyedu tiếp tục ký kết một loạt thỏa thuận với các trường Đại học và Cao đẳng nghề: Cao đẳng Jeonju Kijeon, Đại học Công nghiệp Deagu, Cao đẳng nghề Busan
 • 12/3/2018: Happyedu ký thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Catholic, Mokwon

Mới đây nhất, kỳ tuyển sinh tháng 6/2018 Happyedu đã làm thủ tục cho 35 bạn sinh năm từ 1986 – 1990 nhập học tại trường Cao đẳng Jeonju Kijeon và Đại học Dongyang Mirae.