0902.26.29.20

DU HỌC SÉC

//DU HỌC SÉC

Đại học Kinh tế Prague

2019-01-18T07:11:54+00:00

Đại học Kinh tế Prague (VSE) là trường đại học kinh tế công lập lớn nhất Cộng hòa Séc. Trường được nhận danh hiệu “Trường kinh doanh số 1 khu vực Đông Âu”. Trở thành một trong 27 trường kinh doanh hàng đầu thế giới. […]

Đại học Kinh tế Prague2019-01-18T07:11:54+00:00

Đại học Charles Prague

2019-01-18T07:15:03+00:00

Đại học Charles Prague là trường đại học lâu đời và lớn nhất tại Cộng hòa Séc. Được thành lập vào năm 1348 và là trường đại học đầu tiên ở Trung Âu. Đây còn là một trong những trường đại học lâu đời và lớn nhất Châu Âu. […]

Đại học Charles Prague2019-01-18T07:15:03+00:00