DU HỌC

/DU HỌC

Đại học Kinh tế Prague

2018-10-15T07:33:20+00:00

Đại học Kinh tế Prague (VSE) là trường đại học kinh tế công lập lớn nhất Cộng hòa Séc. Trường được nhận danh hiệu “Trường kinh doanh số 1 khu vực Đông Âu”, trở thành một trong 27 trường kinh doanh hàng đầu thế giới. […]

Đại học Kinh tế Prague 2018-10-15T07:33:20+00:00

Đại học Freie Berlin

2018-10-15T04:14:52+00:00

Trường đại học Freie Berlin (tên tiếng Anh: Free Berlin) được thành lập vào năm 1948. Lý do thành lập trường ban đầu là vì mục tiêu chính trị khi trường Đại học Humbold đang có những ảnh hưởng lớn trong vùng Liên Xô quản lý mà bấy giờ là Đông Berlin. […]

Đại học Freie Berlin 2018-10-15T04:14:52+00:00

Đại học Charles Prague

2018-10-19T09:49:30+00:00

Đại học Charles Prague là trường đại học lâu đời và lớn nhất tại Cộng hòa Séc. Đây là một trong những trường đại học lâu đời và lớn nhất Châu Âu, được thành lập vào năm 1348 và là trường đại học đầu tiên ở Trung Âu. […]

Đại học Charles Prague 2018-10-19T09:49:30+00:00